Hotline: 0926 789 789

CÔNG TY TNHH TỐP TÊN

Trụ sở chính:
102-104 Thạch Thị Thanh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ÐT: (84-28) 3820 3204 – 3820 3245
Fax: (84-28) 3820 3959

Trung tâm bảo hành:
TP.Hồ Chí Minh:
18bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 3911 8879

Hà Nội:
69 Thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: (84-24) 7109 8998

Email: contact@toptenco.com.vn