Hotline: 0926 789 789

LIÊN HỆ


CÔNG TY TNHH TỐP TÊN

Trụ sở chính:
91 Thạch Thị Thanh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ÐT: (84-8) 3820 3204 – 3820 3245
Fax: (84-8) 3820 3959

Chi nhánh:
18bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 3910 1369

Email: contact@toptenco.com.vn